Gwarancje

Towary oferowane w sklepie posiadają gwarancje poszczególnych importerów lub producentów.

Gwarancji nie podlegają elementy zużyte, uszkodzenia mechaniczne albo uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji towaru.

W przypadku produktów typu "przełożenia" gwarancja na towar udzielana jest tylko w przypadku jego montażu przez firmę Bush Taxi Off-Road Centre. 

Udzielenie gwarancji nie wyłącza roszczeń przysługujących klientowi z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i odmówić jej przyjęcia.
Sprawdzenie stanu przesyłki jest warunkiem koniecznym dla uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki lub kradzieży w trakcie transportu przesyłki.