Regulamin sklepu internetowego Bush Taxi Off-Road Centre

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa: warunki i zasady składania zamówień, warunki i terminy realizacji dostaw, sposoby i formy dokonywania płatności, formy i tryb składania reklamacji, a także inne warunki związane z dokonywaniem zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Bush Taxi Off-Road Centre zwanego dalej „sklepem”, prowadzonego przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: Bush Taxi Off-Road Centre Przemysław Kania ul. Modrzewiowa 15 32-052 Radziszów NIP 9442103411 Regon 121441383 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu:
1) połączenie z siecią Internet; 2) przeglądarka internetowa; 3) posiadanie i podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub numeru telefonicznego umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

3. Składanie zamówień

Po złożeniu pierwszego zamówienia (poprzez wypełnienie formularza w zakładce „Koszyk”) klient jest informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o przybliżonym terminie dostawy oraz proszony o potwierdzenie prawidłowości wpisanych danych.
Jeżeli zamówiony towar jest dostępny na magazynie, zamówienie zostaje automatycznie przyjęte do realizacji. W przypadku kiedy nie ma produktów na stanie magazynowym, do klienta zostanie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e –mail) informacja o tym, których produktów brakuje i w jakim terminie będzie odbywać się realizacja zamówienia.
Prawidłowo złożone zamówienia są automatycznie potwierdzane wiadomością e-mail, generowaną przez system sklepu. Jeśli w ciągu kilkudziesięciu minut klient nie otrzyma potwierdzenia, oznacza to że podany w formularzu zamówienia adres e-mail nie został podany prawidłowo. W takim przypadku klient powinien ponownie złożyć zamówienie z prawidłowym wpisaniem adresu e-mail  lub skontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu (sklep@bushtaxi.pl lub +48 534 150 150, +48 12 275 13 80).  

4. Sposób składania zamówień 

Zamówienia można składać:
- za pomocą formularza w zakładce „koszyk” na stronie internetowej sklepu
- pocztą elektroniczną (e-mail): sklep@bushtaxi.pl
- osobiście w siedzibie firmy Bush Taxi Off-Road Centre ul. Modrzewiowa 15 32-052 Radziszów /k. Krakowa

W razie wątpliwości oraz pytań klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie.

Adresy e-mail: sklep@bushtaxi.pl lub info@bushtaxi.pl
Telefon: +48 534 150 150 oraz +48 12 275 13 80  

5. Faktury 

Firma Bush Taxi Off-Road Centre z siedzibą na ul. Modrzewiowa 15, 32-052 Radziszów, jest płatnikiem podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 172 poz. 1054 z późn. zm.) i został jej nadany numer NIP.
Jeśli klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT powinien w formularzu „Koszyk” umieścić pełne dane do faktury oraz adres do wysyłki.  

6. Zamówienia

W przypadku, gdy w danym momencie nie jest możliwa realizacja zamówienia danego produktu (np. towar nie jest dostępny na stanie magazynowym, jest nietypowy), klient otrzymuje informacje o zaistnieniu ww. sytuacji.
Na temat realizacji zamówienia klient powiadamiany jest pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu wysyłki towaru. W przesłanej klientowi wiadomości podawany jest numer przesyłki oraz dane kuriera.  

7. Dostępność towarów

Czas wysyłki oraz informacje na temat stanów magazynowych podane na stronach produktów są informacjami jedynie pomocniczymi i mają one charakter orientacyjny. Dotyczy to również zdjęć produktów, które są umieszczane na stronie internetowej sklepu. Szczegółowe informacje podawane są klientowi podczas realizacji zamówienia lub można również uzyskać je telefonicznie oraz pocztą elektroniczną (e-mail).

Adres e-mail: sklep@bushtaxi.pl oraz info@bushtaxi.pl
Telefon: +48 534 150 150 oraz +48 12 275 13 80

8. Warunki promocji

Wszystkie promocje aktualne są jedynie do momentu wyczerpania zapasów towarów objętych promocją. Promocje mogą zostać ustalone jak i również odwołane w dowolnym momencie.

9. Warunki i terminy dostaw

Zamówiony towar może być odebrany przez klienta osobiście w siedzibie firmy lub jest dostarczony klientowi przesyłką kurierską. Istnieje możliwość wysyłki towaru również za granicę.
Koszt przesyłki kurierskiej naliczany jest zgodnie z cennikiem firm kurierskich i zależeć będzie od wielkości i wagi zamówionego towaru.
W określonych przypadkach sklep proponuje wysyłkę „gratis” (bez naliczania kosztów przesyłki).

Od momentu potwierdzenia dostępności towaru, zostanie on wysłany lub przygotowany do osobistego odbioru w terminie 1-5 dni roboczych. W przypadku, gdy towar nie znajduje się na stanie magazynowym, informacja dotycząca terminu wysyłki lub przygotowany do osobistego odbioru zostaje podana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

10. Opłaty za przesyłkę

Opłaty za przesyłkę ponosi klient. Wysokość opłaty ustalana jest według aktualnych cenników firm kurierskich.
W określonych przypadkach przesyłka może być bezpłatna.  

11. Sposoby płatności

Przesyłka kurierska:
- płatność przy odbiorze przesyłki,
- przedpłata na konto bankowe sklepu.

Odbiór osobisty w siedzibie firmy:
- płatność gotówkowa  

Dane do przelewu:
Bush Taxi Off-Road Centre Przemysław Kania
ul. Modrzewiowa 15 32-052 Radziszów
Numer konta bankowego: PL35 1750 0012 0000 0000 1319 1182  

12. Prawo do odmowy realizacji zamówienia

W określonych i uzasadnionych przypadkach możliwa sklep może odmówić realizacji danego zamówienia, w szczególności gdy pojawią się błędy informacyjne dotyczące dostępności oraz cen wybranego towaru.
W przypadku realizacji zamówień nietypowych dotyczących towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie, sklep zastrzega sobie możliwość żądania dokonania przedpłaty za zamówiony towar.  

13. Gwarancje

Towary oferowane w sklepie posiadają gwarancje poszczególnych importerów lub producentów. Gwarancji nie podlegają elementy zużyte, uszkodzenia mechaniczne albo uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji towaru.
W przypadku produktów typu "przełożenia" gwarancja na towar udzielana jest tylko w przypadku jego montażu przez firmę Bush Taxi Off-Road Centre. 
Udzielenie gwarancji nie wyłącza roszczeń przysługujących klientowi z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i odmówić jej przyjęcia. Sprawdzenie stanu przesyłki jest warunkiem koniecznym dla uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki lub kradzieży w trakcie transportu przesyłki.

14.  Reklamacje

Reklamacje mogą być składane przez klienta w formie pisemnie na adres sklepu:
Bush Taxi Off-Road Centre, ul. Modrzewiowa 15, 32-052 Radziszów
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail: sklep@bushtaxi.pl lub info@bushtaxi.pl (z zaznaczeniem w temacie wiadomości: „Reklamacja”).  

15. Zwroty i wymiany towaru

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy oraz do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia oraz podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej należności za towar. Wymiana towaru lub jego zwrot w innych przypadkach, niż opisany powyżej możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy sklepem a klientem. Zwrot uiszczonej należności za towar następuje w terminie 5 dni roboczych (nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) przelewem na rachunek bankowy podany przez klienta.  

16. Polityka prywatności

Dane klientów nie są udostępniane osobom trzecim oraz innym firmom. Bush Taxi Off-Road Centre zastrzega sobie ich gromadzenie oraz przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz informowania klientów na temat aktualnych promocji/nowości/wydarzeń.
Wszystkie loga oraz znaki towarowe znajdujące się na stronach sklepu należą do ich właścicieli. Sklep używa je jedynie w celach informacyjnych oraz reklamowych.

17. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Zakazane jest dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie przez klientów z oferty sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

18. Postanowienia końcowe

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz zmiany w opisach towaru, wprowadzane przez samych producentów.
Oferta znajdująca się na stronie internetowej sklepu firmy Bush Taxi Off-Road Centre może różnić się od aktualnych stanów magazynowych .
Ceny towarów często uzależnione są od kursów walut dlatego sklep zastrzega sobie możliwość ich zmian. Jeśli zmiana ceny towaru zamówionego przez klienta, zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany. Informacje oraz ceny towarów nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

19. Dane kontaktowe sklepu Bush Taxi Off-Road Centre
ul. Modrzewiowa 15 32-052 Radziszów /k. Krakowa
Ph: +48 12 275 13 80 Mobile: +48 534 150 150 Adres e-mail: info@bushtaxi.pl, sklep@bushtaxi.pl