Zwroty i wymiany towaru

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy oraz do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia oraz podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej należności za towar.

Wymiana towaru lub jego zwrot w innych przypadkach, niż opisany powyżej możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy sklepem a klientem.

Zwrot uiszczonej należności za towar następuje w terminie 5 dni roboczych (nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) przelewem na rachunek bankowy podany przez klienta.